Bezpłatny audyt pracy zdalnej

Bezpłatny audyt pracy zdalnej

Co oferujemy?

Czy Twoja firma wprowadziła przymusową pracę zdalną w pełnym (lub znaczącym) wymiarze godzinowym z powodu pandemii? A może praca zdalna towarzyszy Twojej organizacji już od lat?

W każdym z tych przypadków warto się na chwilę zatrzymać i zrobić „przegląd” pracy zdalnej. Co z perspektywy pracowników działa dobrze? Jakie obszary związane z pracą zdalną wymagają poprawy? Jak temat postrzegają pracownicy, a jak menedżerowie, i czy między ich perspektywami istnieją znaczące różnice?

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi bezpłatnego i niezobowiązującego audytu pracy zdalnej! 

W ramach usługi BEZPŁATNIE:

image

przeprowadzimy przekrojową, anonimową ankietę, skierowaną do pracowników i menedżerów, ukierunkowaną na wysokopoziomowe zdiagnozowanie stanu pracy zdalnej w organizacji,

image

przeanalizujemy wyniki ankiety,

image

sporządzimy raport na podstawie ankiety, zawierający zagregowane wyniki, najważniejsze wnioski, mocne i słabe strony pracy zdalnej w Państwa organizacji,

image

przygotujemy rekomendację na podstawie raportu, prezentującą możliwe działania wspierające optymalizację pracy zdalnej, wsparcie dla pracowników i zespołów rozproszonych.

Przygotowane przez nas rekomendacje nie zobowiązują do dalszej, odpłatnej współpracy.

Audyt pracy zdalnej może zostać przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany audytem pracy zdalnej w Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę