Blog

Blog

Praca zdalna jako wyznacznik jakości zarządzania w organizacjach

Problemy, które obserwujemy w firmach po przejściu na pracę zdalną, wcale nie muszą wynikać z natury tego trybu wykonywania obowiązków

Jak pomagać pracownikom rozwiązywać największe problemy pracy zdalnej

  Wskutek pandemii w wielu firmach home office stał się nową rzeczywistością, w której nie każdy się odnalazł, co negatywnie

Pięć poziomów dojrzałości pracy zdalnej i o tym, dlaczego Twoja firma jest najprawdopodobniej na poziomie 2

Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że home office (poniekąd przymusowo) zyskał na popularności w ostatnich miesiącach, a co za

Zdalny rachunek sumienia, czyli audyt pracy zdalnej – cz. I

Mijają 3 miesiące od momentu dotarcia pandemii COVID-19 do Polski, a tym samym również i kwartał od momentu, w którym

Koronawirus: podręcznik jak efektywnie wprowadzić pracę zdalną w Twojej organizacji

Koronawirus a praca zdalna W ostatnich dniach i tygodniach na całym świecie rozgorzała dyskusja na temat pracy zdalnej, niestety w

4 Reasons Why Remote Means Productive

What comes to your mind when you read “Jen is working remotely today” or “Rob is at home office”? I

Why remote work fails

Internet is divided into two groups: one, that is enthusiastic about remote work and the other that is definitely not.