Mijają 3 miesiące od momentu dotarcia pandemii COVID-19 do Polski, a tym samym również i kwartał od momentu, w którym