DIAGNOZA I STRATEGIA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

DIAGNOZA I STRATEGIA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

Na czym polega ta usługa?

Proponujemy eksperckie wsparcie w zaprojektowaniu modelu zdalnego lub hybrydowego, dopasowanego do potrzeb Państwa organizacji:

 • uwzględniającego Wasze mocne strony i już działające wewnątrz, sprawdzone praktyki,
 • biorący pod uwagę potrzeby kadry zarządzającej (Zarządu i managerów),
 • adresujący potrzeby zgłaszane przez pracowników,
 • odwołujący się do najlepszych, sprawdzonych rynkowych praktyk.

Jaki jest rezultat tego projektu?

Rezultatem jest obszerny raport (ok. 100 slajdów) zawierający: diagnozę aktualnego modelu pracy, zidentyfikowane potrzeby różnych grup w organizacji, propozycję strategii i modelu pracy, konkretne propozycje i rozwiązania wraz z planem jak tę strategię wdrożyć. 

Przykładowe elementy raportu:

 • Rekomendacje  najlepiej dopasowanych  sposobów na budowanie silnych więzi międzyludzkich w środowisku rozproszonym – teambuilding, rytuały, wartości etc.
 • Rekomendowany model hybrydy (tj zasady, framework)
 • Mocne strony organizacji w kontekście pracy zdalnej i jak najlepiej je wykorzystać?
 • Rekomendacje jak najlepiej wesprzeć  pracowników w optymalizacji domowego biura
 • Propozycja konkretnych działań celem zwiększenia roli komunikacji asynchronicznej w organizacji
 • Sugestie a propos usprawnienia  procesu efektywnego, zdalnego onboardingu
 • Rekomendacja systemu mierzenia satysfakcji pracowników z pracy i współpracy w modelu rozproszonym
 • Wyznaczenie kierunków, w jakich warto rozwijać pracowników, aby produktywność pracy w modelu hybrydowym znacząco wzrastała
 • Propozycja uspójnienia zasad komunikacji na Komunikatorze  w taki sposób, aby wspierał produktywność pracy i komunikacji, a nie ją osłabiał
 • Propozycja przełożenia wartości organizacji na konkretne działania i zachowania, dzięki którym te wartości były widoczne w codziennej pracy i działaniach w środowisku rozproszonym
 • Jak prowadzić komunikację wewnętrzną aby stale ulepszać model pracy i przepływ informacji.

Etapy projektu

(Kliknij na +, aby zobaczyć szczegóły)

Rozmawiamy z różnymi osobami z Państwa organizacji aby lepiej poznać specyfikę  pracy, kulturę, najbardziej dotkliwe wyzwania, cele i potrzeby, to, z czego jesteście najbardziej dumni i chcielibyście to zachować. 

Im bardziej różnorodna grupa, z którą będziemy mogli porozmawiać – tym lepiej. 

Czas: 1 tydzień 

Na podstawie rozmów projektujemy ankietę dla całej Waszej organizacji, a następnie ją przeprowadzamy i opracowujemy wyniki. 

Ten etap pozwala zrozumieć prawdziwą skalę zjawisk, zdiagnozowanych na etapie 1. 

Czas: 1 tydzień

Przeprowadzamy dodatkowe poszukiwania i przygotowania po etapie 1. i 2, jako przygotowanie do kolejnego etapu, czyli warsztatów. Przyglądamy się Państwa wewnętrznym zasobom,  być może także dołączamy do wybranych spotkań jako cisi obserwatorzy. Pogłębiamy dotychczas uzyskane informacje.

Czas: 1 tydzień

Z Klientem – tj. gronem osób decyzyjnych, np. działem HR i Zarządem – przeprowadzamy 2- dniowy warsztat, podczas którego wspólnie  wypracowujemy i dodefiiniowujemy podstawowe kwestie związane ze strategią modelu pracy. Adresujemy wątpliwości, określamy ramy. Praca wg metodologii V2MOM.

Czas: 2 x 3 godziny

Opracowujemy obszerny (ok 100 slajdów)  raport w formie prezentacji, zawierający: (1) diagnozę stanu pracy zdalnej, (2) zidentyfikowane potrzeby organizacji, (3) propozycję strategii i  modelu pracy, (4) konkretne propozycje i rozwiązania wraz z planem jak tę strategię wdrożyć. 

Czas: 1 tydzień

Przedstawiamy Wam raport, odpowiadamy na pytania. 

Nasze propozycje, działania i rekomendacje możecie  wdrożyć samodzielnie, bez naszego wsparcia; jeśli jednak bylibyście nim zainteresowani – rozmawiamy o możliwościach jako o nowym, osobnym projekcie.

Czas: 3 godziny

Ten projekt realizowany jest przez:

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę