Efektywna komunikacja w zespołach rozproszonych

Efektywna komunikacja w zespołach rozproszonych

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów zdalnych (zarówno pracowników jak i menedżerów), którzy chcieliby podnieść jakość komunikacji w swoich zespołach, a dzięki temu poprawić współpracę i efektywność realizacji celów.

Uczestnicy poznają od podstaw zasady, a następnie ćwiczą w praktyce metody efektywnej komunikacji w oparciu o realne sytuacje. Rezultatem jest stworzenie zestawu dobrych praktyk komunikacji indywidualnej i zespołowej, gotowych do wdrożenia natychmiast.

Czas trwania: 8 modułów po 1,5 h
Cel: Wzmocnienie współpracy w zespole i poprawa jego efektywności dzięki podniesionej jakość komunikacji pomiędzy członkami zespołu

Cele szczegółowe:

image

Poznanie zasad i technik efektywnej komunikacji oraz uświadomienie sobie, jakie czynniki tę efektywność blokują

image

Uświadomienie różnic, wad i zalet pomiędzy różnymi kanałami komunikacji zdalnej (synchronicznej i asynchronicznej)

image

Wzrost umiejętności komunikowania się z osobami o różnych stylach komunikacyjnych

image

Nabycie wiedzy i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych rozumianych jako takie, w których interesy stron są lub wydają się sprzeczne.

image

Sformułowanie zasad i dobrych praktyk komunikacji do zastosowania w zespole po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy:

image

Rozumieją, jaki wpływ ma dobra komunikacja na osiąganie dobrych rezultatów i dobre relacje w zespole

image

Są świadomi zasad doboru kanałów i formy komunikacji do komunikatu

image

Znają i potrafią zastosować zasady i techniki efektywnej komunikacji budujące lepsze relacje ze współpracownikami

image

Znają swój styl komunikacji, potrafią rozpoznać style swoich współpracowników i dostosować się do nich

image

Wiedzą, jak konstruktywnie rozwiązać sytuacje różnicy interesów w zespole

image

Wypracują dobre praktyki komunikacji wewnętrznej pozwalające na bardziej efektywne komunikowanie się w przyszłości

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, z zastosowaniem najnowszych technologii i narzędzi, umożliwiających efektywne uczenie się oraz aktywną współpracę w grupie uczestników. Jest też podzielone na moduły, dzięki czemu możliwe jest skoordynowane kilku krótszych sesji w przypadku zespołu rozbitego pomiędzy dalekimi strefami czasowymi.

Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę