Efektywne spotkania wirtualne

Efektywne spotkania wirtualne

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zespołów oraz grup osób, odbywających ze sobą wirtualne spotkania, i mających bezpośredni wpływ na ich przebieg. Program szkolenia. Program szkolenia skupia się na praktycznych aspektach prowadzenia (i uczestnictwa) w spotkaniach wirtualnych, mających na celu podniesienie ich efektywności, a tym samym – satysfakcji uczestników, biorących w nich udział.

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, za pomocą interaktywnych, angażujących metod i ćwiczeń, stawiających na praktyczne doświadczenie, przez profesjonalnego Trenera. Nie jest to jednostronny webinar.

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (4,5h)
Cele: Poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących przeprowadzania efektywnych spotkań wirtualnych oraz wypracowanie przez uczestników dobrych praktyk ich organizowania.

Program

Kliknij na wybrany moduł, aby zobaczyć szczegóły

 • Wybór rol, kontrakt
 • Złote Zasady Spotkań Zdalnych – prezentacja
 • Praca w grupach nad najbardziej „bolesnymi” obszarami spotkań zdalnych
 • Jak napisać notatkę ze spotkania – przykłady formatek
 • Ćwiczenie w podgrupach na sprawną komunikację
 • Wnioski
 • Dyskusja nt. mocnych i słabych stron komunikacji uczestników podczas ich własnych spotkań zdalnych.
 • Parafraza.
 • Prowadzenie.
 • Podsumowanie.
 • Efektywne formułowanie i podejmowanie decyzji.
 • Wypracowanie przez uczestników kontraktu zespołowego spotkań

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, z zastosowaniem najnowszych technologii i narzędzi, umożliwiających efektywne uczenie się oraz aktywną współpracę w grupie uczestników. Jest też podzielone na moduły, dzięki czemu możliwe jest skoordynowane kilku krótszych sesji w przypadku uczestników znajdujących się w różnych strefach czasowych.

Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę