Head Of Remote - external
(Dyrektor Pracy Zdalnej na godziny)

Interim Head Of Remote / Dyrektor Pracy Zdalnej

Dlaczego potrzebujesz Dyrektora Pracy Zdalnej?

Aby model zdalny lub hybrydowy działał długoterminowo i w pełni przynosił korzyści zarówno firmie, jak i ludziom, musi być mądrze i proaktywnie zarządzany. Potrzebuje organizacyjnego lidera, którzy będzie za niego odpowiedzialny i upewni się, że praca zdalna w firmie funkcjonuje w oparciu o najlepsze praktyki, jest zgodna ze starannie zaplanowaną strategią i odpowiednio realizowana.

Coraz więcej firm (takich jak Facebook, Gitlab, Quora czy Twitter) jest tego świadomych i otwiera stanowisko Head Of Remote, czyli Dyrektora Pracy Zdalnej. Zadaniem Head Of Remote jest wieloaspektowe i holistyczne zarządzenie modelem pracy zdalnej w organizacji w sposób, który pozwoli wyciągnąć z niej pełen potencjał, podnieść efektywność biznesową, i wznieść organizację na nowy poziom dzięki temu modelowi pracy.

W WIYO mamy świadomość, że dla większości organizacji stworzenie takiego stałego stanowiska może być wyzwaniem.
Dlatego oferujemy usługę Dyrektora Pracy Zdalnej w formie outsourcingu.

Kim jest Dyrektor Pracy Zdalnej?

Head Of Remote to interdyscyplinarna funkcja wyższego szczebla zarządzania, która w sposób holistyczny łączy takie obszary, jak HR, kultura, operations, prawo, IT, marketing i komunikacja.

Nasz Konsultant dołącza do Waszej firmy jako Head Of Remote współpracujący bezpośrednio z Zarządem.

Zadaniem Head Of Remote jest wieloaspektowe i holistyczne zarządzenie modelem pracy zdalnej w organizacji w taki sposób, który pozwoli wyciągnąć z niej pełen potencjał, podnieść efektywność biznesową, wykorzystać szanse, zaadresować ryzyka, i wznieść organizację na wyższy poziom dzięki pracy zdalnej, a nie pomimo niej. 

Dyrektor Pracy Zdalnej od pierwszego dnia intensywnie pracuje nad poprawieniem sposobu funkcjonowania pracy zdalnej / hybrydowej w Waszej organizacji:  w oparciu o swoje doświadczenia, wiedzę i know-how (zarówno własne i World Is Your Office), a także najlepsze praktyki z rynku. Całość jest w unikalny sposób przystosowana do potrzeb i kultury Waszej firmy. 

Czym przykładowo zajmuje się Head Of Remote podczas projektu?

Usprawnienie działania firmowego komunikatora: uspójnienie zasad w taki sposób, aby wspierał efektywność pracy i komunikacji, a nie ją osłabiał
Zbudowanie standardów efektywnych zdalnych spotkań i spowodowanie, aby były „żywe” w codziennej pracy
Stworzenie polityki pracy zdalnej, dopasowanej do kultury organizacyjnej
Zaprojektowanie procesu efektywnego, zdalnego onboardingu
Wypracowanie dla organizacji (i z organizacją) najlepszych, własnych sposobów na budowanie silnych więzi międzyludzkich w środowisku rozproszonym – teambuilding, rytuały, wartości etc.
Pokierowanie zmianą w kierunku zwiększenia roli komunikacji asynchronicznej w organizacji
Stworzenie i wdrożenie systemu mierzenia satysfakcji pracowników z pracy i współpracy w modelu rozproszonym
Wypracowanie sposobów na to, aby wartości firmy były widoczne w codziennej pracy i działaniach w środowisku rozproszonym.

Modele współpracy:

Model 1:
Projekt 3-miesięczny

Nasz wysoko wykwalifikowany Head Of Remote ustala z Tobą konkretny i mierzalny cel, który zobowiązuje się zrealizować w określonym czasie (np. 3 miesiące) w oparciu o indywidualne potrzeby Twojej organizacji. Aby działać efektywnie, podczas czasu trwania projektu dostaje „błogosławieństwo” wprowadzenia zmian, komunikacji z różnymi jednostkami w firmie, delegowania zadań i podejmowania decyzji (wg ustalonych zasad). Pod koniec projektu Head Of Remote prezentuje osiągnięte rezultaty i rozlicza się z nich w odniesieniu do początkowych założeń.

Ten model sprawdza się jeśli masz do zrealizowania konkretny cel w obszarze modelu hybrydowego / zdalnego (lub chcesz go sprecyzować).

Model 2:
Head Of Remote na godziny

Oferujemy też usługi Dyrektora Pracy Zdalnej jako konsultanta, zajmującego się bieżącymi tematami i priorytetami, w skali zależnej od aktualnego zapotrzebowania. Mogą to być 2, 5 czy 25 godzin tygodniowo.

W tym modelu rozliczenie następuje za przepracowane godziny,

Ten model sprawdza się jeśli potrzebujesz, żeby ktoś stale „trzymał rękę na pulsie” w obszarze pracy zdalnej i hybrydowej.

Jak wygląda praca Interim Head Of Remote?

Od pierwszego dnia intensywnie pracuje nad poprawieniem sposobu funkcjonowania pracy zdalnej / hybrydowej w Waszej organizacji w oparciu o swoje doświadczenia, wiedzę i know- how zarówno własne i World Is Your Office, a także najlepsze praktyki z rynku. Całość jest w unikalny sposób przystosowana do potrzeb i kultury Waszej firmy.

Head Of Remote podczas projektu aktywnie pracuje z różnymi grupami: pojedynczymi  pracownikami, całymi zespołami, menedżerami, zarządem aby „dowieźć” priorytetowe zadania i zrealizować cele, które przyniosą organizacji największą wartość. 

Aktualnie dostępni Head Of Remote:

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę