Jak pracujemy?

Jak pracujemy?

Niezależnie od rodzaju projektu (szkolenie, facylitacja czy też doradztwo), zawsze trzymamy się ściśle określonych ram, dzięki którym zapewniona jest najwyższa jakość naszych usług.

Analizujemy potrzeby

Każdy z naszych projektów rozpoczyna się od zbadania potrzeb danego klienta. Co to za potrzeby? Czyje to są potrzeby (jednego zespołu, wszystkich menedżerów, a może całej organizacji?) Po czym Klient pozna, że są zaspokojone? Zrozumienie tego co dla Klienta jest najważniejsze oraz obranie jego perspektywy jest kluczowe dla sukcesu jakiegokolwiek projektu.

Często zdarza się jednak (zwłaszcza w nowoczesnych, rozproszonych organizacjach), że Klient sam nie jest pewien swoich potrzeb, po prostu czuje, że “coś jest nie tak”. Nic w tym dziwnego! Pomagamy także i na etapie rozpoznania potrzeb. Wspieramy Klientów w ich zrozumieniu i rozpoznaniu.

Zdarzają się sytuacje, w których potrzeby Klienta przekraczają nasze możliwości. Uczciwie nie podejmujemy się takich projektów.

Określamy cele

Kiedy potrzeby są już znane należy przełożyć je na precyzyjne i mierzalne cele. Aby je sprecyzować, nasi konsultanci wraz z Klientem poszukują odpowiedzi na następujące pytania:

po czym Klient będzie w stanie rozpoznać, że jego dana potrzeba została zaspokojona?
jakie mają być realne efekty naszych działań?
jaką konkretną korzyść mają odnieść pracownicy/ organizacja?

Na tej podstawie przygotowujemy propozycję celów projektu, na które następnie kontraktujemy się z Klientem.
Także i w tym przypadku, z założenia nie podejmujemy się celów, o których wiemy, że nie jesteśmy w stanie ich zrealizować.

Dobieramy narzędzia i metody

W zależności od Klienta i jego indywidualnych cech (branży, wielkości, etapu rozwoju), te same cele mogą wymagać różnych narzędzi czy metod dostarczenia ich. Rozumiemy to i pozostajemy elastyczni aby móc dostarczyć jak największą wartość, dopasowaną do konkretnego Klienta i jego potrzeb.

 

Oceniamy efekty

Naszym celem jest dostarczenie Klientom, a przede wszystkim ludziom konkretnej wartości, zakontraktowanej w celach. Dlatego po fazie realizacji w każdym projekcie sprawdzamy w jakim stopniu udało się osiągnąć założone cele. Przedstawiamy je Klientowi i omawiamy na wspólnym spotkaniu podsumowującym, połączonym z informacją zwrotną i ustaleniem ewentualnych dalszych kroków.

Dlaczego my?

image

Jesteśmy praktykami

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w branży doskonale rozumiemy specyfikę zdalnych zespołów i ich szczególne potrzeby.

image

Stawiamy na efekt

Dbamy o to aby nasze działania u Klienta miały mierzalne rezultaty i prowadziły do długofalowych zmian.

image

Podchodzimy kompleksowo

Rozumiejąc złożoność współczesnego biznesu, do osiągania celów wykorzystujemy równoczesne działania na wielu polach.