Komunikacja międzykulturowa w organizacjach rozproszonych

Komunikacja międzykulturowa w organizacjach rozproszonych

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących środowisku zdalnym, chcących podnieść swoje kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Ze szkolenia najwięcej wyniosą osoby pracujące w zespołach międzykulturowych albo nimi zarządzające.

Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności oraz wiedzę, do zastosowania zaraz po szkoleniu, dzięki którym współpraca z ludźmi z innych krajów i kultur staje się efektywniejsza, bardziej przyjazna, i staje się ekscytującym wyzwaniem.
Trening kierujemy zarówno do zespołów jak i menedżerów czy specjalistów.

Czas trwania: 8 modułów po 1,5 h

Cele szczegółowe:

image

Poznanie stereotypów, wzorców oraz różnice kulturowych w biznesie

image

Uświadomienie różnic w podejściu do czasu, planowania, terminów (monochronizm i polichronizm) oraz ich wpływu na codzienną pracę

image

Uświadomienie różnic w podejście do hierarchii (kultury wysokiego i niskiego kontekstu, jaką rolę spełnia szef w różnych krajach i kulturach) oraz ich wpływu na codzienną pracę

image

Nabycie wiedzy i umiejętności budowania zaufania i relacji z partnerem z innej kultury

image

Wzrost umiejętności efektywnego komunikowania się poprzez różne kanały (email, komunikator, f2f) ze współpracownikami z innych kultur.

Po szkoleniu uczestnicy:

image

Są świadomi podstawowych czynników różnicujących w komunikacji pomiędzy różnymi kulturami,

image

Potrafią zidentyfikować elementy charakterystyczne dla danej kultury, z którą współpracują,

image

Znają charakterystykę kultury, do której sami przynależą,

image

Mają poczucie większego zrozumienia swoich współpracowników czy partnerów z innych kultur,

image

Potrafią się z nimi efektywniej skomunikować aby osiągnąć zamierzone cele,

image

Zwiększają swoją pewność siebie w relacjach międzykulturowych i czerpią z nich większą przyjemność.

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, z zastosowaniem najnowszych technologii i narzędzi, umożliwiających efektywne uczenie się oraz aktywną współpracę w grupie uczestników. Jest też podzielone na moduły, dzięki czemu możliwe jest skoordynowane kilku krótszych sesji w przypadku zespołu rozbitego pomiędzy dalekimi strefami czasowymi.

Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę