Szkoła Liderów Zdalnej Transformacji

Szkoła Liderów Zdalnej Transformacji

Na czym to polega?

  Szkoła Liderów Zdalnej Transformacji to 3-miesięczny, nastawiony na praktykę program edukacyjny w formule otwartej lub zamkniętej. Składa się z 12 modułów tematycznych, realizowanych tydzień po tygodniu. 

  Oddelegowani ze swoich organizacji Pracownicy (np. z działu HR, menedżerowie, Scrum Masterzy), przyszli Liderzy Zdalnej Transformacji, zdobywają podczas programu w niej praktyczną wiedzę, która pozwoli im następnie sprawnie i świadomie przeprowadzać zdalną transformację w swojej organizacji, skalować i kaskadować rozwiązania oraz dobre praktyki wyniesione z zajęć. 

  Dla kogo?

  • Chcesz zdobyć dodatkowy zestaw kompetencji, który pozwoli Ci być liderem zdalnej lub hybrydowej zmiany w swojej organizacji i realizować nowe projekty?
  • Chcesz samodzielnie lub wraz z zespołem projektowym zdobyć know-how, który pozwoli Ci w świadomy i przemyślany sposób poprowadzić swoją organizację przez proces zmiany i wdrożenia pracy zdalnej bądź hybrydowej w mądry sposób, który przyniesie korzyści zarówno biznesowi jak i ludziom?
  • Nie chcesz uzależniać się od zewnętrznego dostawcy w projektowaniu nowego modelu, zmian czy inicjatyw w obszarze transformacji w kierunku pracy hybrydowej lub zdalnej?
  • Pracujesz w dziale HR, szkoleń, operations, zarządzania projektami, lub jakimkolwiek innym, który pozwala Ci pracować i stykać się z różnymi osobami i działami w Twojej firmie?
  • Pracujesz w organizacji, w której rozumiecie, że zarządzanie zmianą i projekty transformacyjne to proces długofalowy?
  Liczba uczestników: Max. 10 na grupę
  Czas: 12 tygodni
  Narzędzia: Zoom, Mural oraz Loom

  Zawartość merytoryczna modułów:

  image

  Moduł 1

  Zespoły rozproszone i zdalne zarządzanie: podstawowa wiedza, poziomy dojrzałości. Charakterystyka i wnioski praktyczne.

  image

  Moduł 4

  Deepwork i komunikacja asynchroniczna: jak zdiagnozować ten obszar i wypracować mądre, ogólnoorganizacyjne standardy?

  image

  Moduł 7

  Osobista efektywność i kondycja psychiczna: jak pomóc ludziom być najbardziej efektywnymi podczas pracy zdalnej?

  image

  Moduł 10

  Kontrakt zespołowej współpracy jako podstawa sukcesu: jak wdrożyć go w praktyce?

  image

  Moduł 2

  Budowanie zdalnej kultury organizacyjnej: z czym to się je i jak się do tego zabrać?

  image

  Moduł 5

  Zdalne budowanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich.

  image

  Moduł 8

  Narzędzia do transparentnego śledzenia postępów w pracy. Jak je wybrać? Jak wprowadzić?

  image

  Moduł 11

  Zdalny onboarding i rekrutacja: jak to ugryźć i wykorzystać szanse bez wpadania w pułapki?

  image

  Moduł 3

  Spotkania zdalne / hybrydowe: oraz czat: dobre praktyki, typowe błędy. Jak nimi zarządzić na szczeblu organizacyjnym?

  image

  Moduł 6

  Ręka na pulsie, czyli jak sprawdzać satysfakcję z modelu pracy w organizacji.

  image

  Moduł 8

  Handbook jako single source of truth: korzyści, jak zacząć?

  image

  Moduł 12

  Integracja wiedzy i podsumowanie.

  Na każdy moduł składa się: część teoretyczna, część warsztatowa: praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, materiały dodatkowe.

  Najbliższe terminy programu w formule otwartej:

  Start już we wrześniu (ostatnie miejsca!)

  Formuła zamknięta:

  Organizujemy na bieżąco i w krótkich terminach. Zapraszamy do kontaktu i pytań!

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę:

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę