Rozwój dla menedżerów zarządzających zdalnie lub hybrydowo

Rozwój dla menedżerów

O szkoleniach i warsztatach

Proponujemy różnorodne moduły szkoleniowo- warsztatowe dla menedżerów w tematyce zdalnego i hybrydowego zarządzania.

Mogą one być realizowane w formule szkolenia jednodniowego (tj. 4h), lub jako program, podzielony na etapy celem maksymalizacji efektów (Prework + szkolenie + praca domowa + sesja follow up). 

Nasze szkolenia i warsztaty dla menedżerów prowadzone są stacjonarnie lub w pełni zdalnie, za pomocą interaktywnych, angażujących metod i ćwiczeń, stawiających na praktyczne doświadczenie, przez profesjonalnego Trenera.

Czas trwania: 1 lub 2 x 4h, prework i praca domowa: asynchronicznie
Cel: Podniesienie efektywności pracy zdalnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności menedżerów w zakresie zdalnego zarządzania oraz wyposażenie ich w potrzebne postawy.

Przykładowe moduły szkoleniowe

Kliknij na każdy z nich, aby zobaczyć szczegóły

CELE:

 • Podniesienie jakości komunikacji w zespole hybrydowym tak, aby przekładała się na współpracę i zaangażowanie członków zespołu.
 • Zminimalizowanie zagrożeń dla współpracy i dobrej atmosfery w zespole poprzez właściwie podejmowane przez menedżera decyzje w obszarze komunikacji.

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Znają zasady efektywnej komunikacji w zespole zdalnym.
 • Potrafią użyć wybranych technik komunikacyjnych budujących relacje i współpracę.
 • Potrafią zdefiniować toksyny komunikacyjne.
 • Wiedzą, jak przeprowadzić interwencję menedżerską.
 • Mają świadomość jakie czynniki budują zaangażowanie pracowników.
 • Posiadają diagnozę swojego zespołu pod kątem efektywności i satysfakcji jego członków, budują wspólnie z zespołem plan działań podnoszących te elementy na wyższy poziom i go wdrażają.

CELE:

 • Rozwój kultury zaufania w zespołach zdalnych poprzez:
  • zbudowanie u menedżerów świadomości znaczenia/wagi zaufania jako kluczowego czynnika wpływającego na zaangażowanie zespołu zdalnego i osiągane przez niego rezultaty.
  • wyposażenie menedżerów w konkretne narzędzia i rozwiązania pozwalające budować zaufanie (i „team spirit”) w zespole zdalnym
 • Podniesienie/rozwój umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktami w zespołach zdalnych

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Znają pojęcie zaufania, autorytetu i konstruktywnego konfliktu.
 • Rozumieją, że zaufanie i konstruktywny konflikt są kluczowe do osiągania zaangażowania zespołu i tym samym osiągania celów.
 • Znają narzędzia budowania zaufania i potrafią zastosować je w praktyce.
 • Znają bariery w budowaniu zaufania zespołowego oraz mają gotową listę sposobów ich przezwyciężenia w warunkach zdalnych.
 • Wiedzą, jak zastosować model rozmowy w sytuacji konfliktowej.

CELE:

 • Poznanie i przećwiczenie kluczowych narzędzi menedżerskich potrzebnych do zarządzania zespołem z naciskiem na zdalny tryb pracy
 • Podniesienie i utrzymanie efektywności współpracy w zespole rozproszonym poprzez właściwe wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych (w tym: asynchronicznych) i organizacyjnych oraz wizualizację zadań.

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Znają obszary pracy zdalnej, wymagające zakontraktowania z zespołem, i poznają ich ważność;
 • Potrafią stosować wybrane przez siebie techniki facylitacyjne podczas zdalnej komunikacji synchronicznej ze swoim zespołem celem budowania zaangażowania
 • Znają rolę komunikacji asynchronicznej w pracy zdalnej i potrafią przeformułować przykładowy komunikat synchroniczny na asynchroniczny
 • Mają świadomość elementów z jakich powinna się składać Zespołowa Mapa Komunikacji, ze szczególnym naciskiem na pracę w warunkach rozproszonych.

CELE:

 • Uświadomienie sobie przez menedżerów własnej roli podczas prowadzenia spotkań w zespole hybrydowym.
 • Zdobycie wiedzy na temat czynników determinujących prowadzenie efektywnych spotkań hybrydowych,
 • Zbudowanie świadomości nt. Istotnych rodzajów spotkań jakie warto prowadzić w zespole hybrydowym.

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Rozumieją rolę menedżera podczas prowadzenia spotkań hybrydowych.
 • Wiedzą, jakie zasady powinny zostać określone i przestrzegane podczas spotkań prowadzonych hybrydowo.
 • Potrafią zastosować techniki komunikacji podnoszące efektywność spotkania prowadzonego hybrydowo.
 • Mają świadomość jakie elementy determinują efektywność spotkania prowadzonego hybrydowo.
 • Znają podstawowe typy spotkań, jakie powinni odbywać ze swoim zespołem, oraz ich charakterystykę.
 • Wdrażają wypracowane razem ze swoim zespołem zasady i rozwiązania podnoszące efektywność spotkań zdalnych.

CELE:

Utrzymanie przez menedżerów kondycji psychicznej na poziomie, który pozwoli im efektywnie działać w warunkach presji oczekiwań oraz ciągłej zmiany przy jednoczesnym zadbaniu o dobrostan pracowników poprzez:

 • uświadomienie, czym jest stres i permanentne odczuwanie negatywnych emocji oraz jakie to niesie ze sobą zagrożenia,
 • wyposażenie menedżerów w konkretne techniki i narzędzia pozwalające na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej,
 • pokazanie ścieżki rozmów empatycznych do komunikowania pracownikom trudnych wiadomości.

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Znają czynniki stresu, umieją rozpoznać jego objawy i dopasować profilaktykę oraz reagowanie.
 • Wiedzą jak prowadzić trening mentalny korzystając z metody autocoachingu.
 • Poznają i przećwiczą konkretne techniki radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, które będą mogli stosować w zależności od swoich potrzeb.
 • Wiedzą, jak zarządzać emocjami swoimi i pracowników w sytuacjach trudnych podczas pracy zdalnej.

  CELE:

  • Podniesienie jakości wyznaczania celów i zadań, monitorowania ich realizacji oraz rozliczania rezultatów w zespołach rozproszonych,
  • Zwiększenie odpowiedzialności pracowników za realizację celów.

  REZULTATY:

  Uczestnicy:

  • Potrafią doprecyzowywać cele.
  • Znają schemat rozmowy z pracownikiem polegającej na: przekazaniu celu, zbudowaniu motywacji wokół celu, zbadaniu ryzyka i obszarów niepewności.
  • Poznają schemat rozmowy korygującej lub wyrażenia pochwały, doceniania – i potrafią taką rozmowę przeprowadzić.
  • Znają różne metody interwencji w zależności od etapu rozwoju pracownika w oparciu o metodologię K. Blancharda.
  • Posiadają zestaw konkretnych schematów i narzędzi do wykorzystania w ramach wyznaczania i monitoringu celów w zespole rozproszonym.
  • Wiedzą jak znaleźć balans między kontrolą menedżerską a samodzielnością pracowników pracujących zdalnie.

  Nie widzisz tu szkolenia, które Cię interesuje? Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

  Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę