Rozwój dla pracowników pracujących zdalnie lub hybrydowo

Rozwój dla pracowników

O szkoleniach i warsztatach

Proponujemy różnorodne moduły szkoleniowo- warsztatowe dla pracowników każdego szczebla. Proponowane przez nas moduły poruszają różnorodne aspekty związane z indywidualnymi wyzwaniami wokół tematyki pracy zdalnej i hybrydowej. 

Mogą one być realizowane w formule szkolenia jednodniowego (tj. 4h), lub jako program, podzielony na etapy celem maksymalizacji efektów (Prework + szkolenie + praca domowa + sesja follow up). 

Nasze szkolenia i warsztaty dla menedżerów prowadzone są stacjonarnie lub w pełni zdalnie, za pomocą interaktywnych, angażujących metod i ćwiczeń, stawiających na praktyczne doświadczenie, przez profesjonalnego Trenera.

Czas trwania: 1 lub 2 x 4h, prework i praca domowa: asynchronicznie
Cel: Podniesienie efektywności pracy zdalnej / hybrydowej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników, wyposażenie ich w potrzebne postawy. Zwiększenie ich komfortu pracy w tym modelu i satysfakcji z niej.

Przykładowe moduły szkoleniowe dla pracowników

Kliknij na każdy z nich, aby zobaczyć szczegóły

CELE:

 • Zbudowanie motywacji do zmian i nieustannego doskonalenia swojego procesu pracy oraz proaktywnego podejścia do aktualnej rzeczywistości.
 • Zwiększenie efektywności działania w procesie realizacji zadań poprzez:
  • bardziej skuteczne zarządzanie priorytetami,
  • skuteczne planowanie zadań,
  • właściwą organizację miejsca pracy i zasobów,
  • ograniczenie zakłóceń zabierających czas i energię.
 • Lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

REZULTATY:

 • Uczestnicy zyskają świadomość przyczyn, które obniżają ich efektywność.
 • Poznają narzędzia i rozwiązania, które pozwolą im:
  • odzyskać nawet kilka godzin w tygodniu,
  • poprawić organizację dokumentów i maili
  • skutecznie zarządzać priorytetami (w życiu zawodowym i prywatnym),
  • efektywnie planować,
  • poprawić koncentrację przy realizacji zadań,
  • obniżyć stres związany z natłokiem zadań oraz negatywne emocje związane
   obecną rzeczywistością.

Podstawowe zasady związane z higieną pracy i życia.

 • najwięksi wrogowie dobrej kondycji psychicznej.
 • check-lista:  jak sobie radzę?

Wyjątkowy czas – wyjątkowe środki

 • Moja strefa wpływu – Jak mogę ją poszerzać?
 • Tolerancja dla innych i dla siebie – Jak być w postawie ja ok/ ty ok

Zarządzanie lękiem i niepewnością

 • Myślenie zasobowe
 • Bycie tu i teraz
 • Jak moje wartości mogą mnie wspierać?

Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem

 • techniki oddechowe
 • techniki dysocjacyjne
 • trening mentalny
 • sposoby zarządzania silnymi emocjami
 • wizualizacyjne

CELE:

 • Poznanie zasad i technik efektywnej komunikacji oraz uświadomienie sobie, jakie czynniki tę efektywność blokują,
 • Uświadomienie różnic, wad i zalet pomiędzy różnymi kanałami komunikacji zdalnej (synchronicznej i asynchronicznej),
 • Wzrost umiejętności komunikowania się z osobami o różnych stylach komunikacyjnych,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych rozumianych jako takie, w których interesy stron są lub wydają się sprzeczne,
 • Sformułowanie zasad i dobrych praktyk komunikacji do zastosowania w zespole po szkoleniu.

REZULTATY:

Uczestnicy:

 • Rozumieją, jaki wpływ ma dobra komunikacja na osiąganie dobrych rezultatów i dobre relacje w zespole,
 • Są świadomi zasad doboru kanałów i formy komunikacji do komunikatu,
 • Znają i potrafią zastosować zasady i techniki efektywnej komunikacji budujące lepsze relacje ze współpracownikami,
 • Znają swój styl komunikacji, potrafią rozpoznać style swoich współpracowników i dostosować się do nich,
 • Wiedzą, jak konstruktywnie rozwiązać sytuacje różnicy interesów w zespole,
 • Mają wypracowane dobre praktyki komunikacji wewnętrznej pozwalające na bardziej efektywne komunikowanie się w przyszłości.

  CELE:

  • Poznanie stereotypów, wzorców oraz różnice kulturowych w biznesie
  • Uświadomienie różnic w podejściu do czasu, planowania, terminów
   (monochronizm i polichronizm) oraz hierarchii oraz ich wpływu na
   codzienną pracę
  • Nabycie wiedzy i umiejętności budowania zaufania i relacji z partnerem z
   innej kultury
  • Wzrost umiejętności efektywnego komunikowania się poprzez różne kanały
   (email, komunikator, f2f) ze współpracownikami z innych kultur podczas pracy w zespole rozproszonym.

  REZULTATY:

  Uczestnicy:

  • Są świadomi podstawowych czynników różnicujących w komunikacji
   pomiędzy różnymi kulturami,
  • Potrafią zidentyfikować elementy charakterystyczne dla danej kultury, z
   którą współpracują,
  • Znają charakterystykę kultury, do której sami przynależą,
  • Mają poczucie większego zrozumienia swoich współpracowników czy
   partnerów z innych kultur,
  • Potrafią się z nimi efektywniej skomunikować aby osiągnąć zamierzone cele,
  • Zwiększają swoją pewność siebie w relacjach międzykulturowych i czerpią z
   nich większą przyjemność.

  Nie widzisz tu szkolenia, które Cię interesuje? Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

  Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

  Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę