Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów zespołów rozproszonych, którzy chcieliby podnieść stan swojej wiedzy i umiejętności zdalnego zarządzania.

Program szkolenia może obejmować różne moduły i aspekty zdalnego zarządzania, w zależności od potrzeb uczestników.

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, za pomocą interaktywnych, angażujących metod i ćwiczeń, stawiających na praktyczne doświadczenie, przez profesjonalnego Trenera. Nie jest to jednostronny webinar.

Czas trwania: 2-5 dni szkoleniowych, po 4,5h każdy
Cel: Podniesienie efektywności pracy zdalnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności menedżerów w zakresie zdalnego zarządzania oraz wyposażenie ich w potrzebne postawy.

Przykładowe moduły szkoleniowe

Kliknij na każdy z nich, aby zobaczyć szczegóły

 • Budowanie kontraktu zespołowego jakościowego i organizacyjnego
 • Doprecyzowanie odpowiedzialności 
 • Wzajemnie poznanie i zrozumienie specyfiki zadań
 • Dopasowanie technologii do zadań
 • Narzędzia PM
 • Wzajemne zgranie czasowe i organizacyjne
 • Jak będziemy monitorować nastroje i postępy
 • Sposoby prowadzenia wirtualnych spotkań
 • Model Okna Johari: omówienie szczególnego znaczenia w kontekście komunikacji w zespole rozproszonym. 
 • Zasady efektywnej komunikacji w kontekście wielu form i kanałów komunikacyjnych.
 • Style komunikacyjne: jak je diagnozować aby skutecznie komunikować się w zespole rozproszonym.
 • Ujawnianie intencji, aktywne słuchanie (ustnie i pisemnie)
 • Toksyny komunikacyjne w pracy zdalnej
 • Ćwiczenia praktyczne komunikacji na różnych poziomach relacji i zadań
 • Różnica między celami a zadaniami. 
 • Przypomnienie podstaw delegowania zadań w kontekście pracy zdalnej.
 • Ustalenie i doprecyzowanie priorytetów (Matryca Eisenhowera w praktyce).
 • Zadania dobrze i źle sprecyzowane: różnica i wpływ na pracę zespołu zdalnego.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Sposoby budowania zaufania w zespole rozproszonym (i nie tylko) przez:
   • transparentność (w odniesieniu do komunikacji i zasad)
   • obustronne dotrzymywanie zobowiązań (w odniesieniu do zadań i celów)
 • Informacja zwrotna (konstruktywna krytyka i docenianie) jako narzędzie budowania zaufania.
 • Praktyka zaufania: jakie codzienne zachowania w pracy zdalnej wspierają zaufanie. Praca grupowa.
 • Przypomnienie faz rozwoju zespołu, dynamiki procesu grupowego oraz zachowania ludzi w poszczególnych fazach – kontekst pracy zdalnej. Dyskusja moderowana. 
 • Konflikty w zespole (konstruktywne i destruktywne) oraz założenia utrudniające współpracę w zespole. 
 • Rozpoznawanie konfliktów w zespole zdalnym. 
 • Wyzwania dla liderów i ich rola w konflikcie zespołu rozproszonego.

Ćwiczenia w parach/scenki z udzielania pracownikowi trudnej informacji zwrotnej podczas pracy zdalnej- praca na doświadczeniu w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich modułach.

Szkolenie prowadzone jest w pełni zdalnie, z zastosowaniem najnowszych technologii i narzędzi, umożliwiających efektywne uczenie się oraz aktywną współpracę w grupie uczestników. Jest też podzielone na moduły, dzięki czemu możliwe jest skoordynowane kilku krótszych sesji w przypadku uczestników znajdujących się w różnych strefach czasowych.

Nasi trenerzy, prowadzący to szkolenie

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę